جهت استفاده از خدمات شرکت وارد حساب کاربری خود شوید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی
شرکت توزیع برق آذربایجان غربی شرکت توزیع برق آذربایجان غربی
اتاق بازرگانی ارومیه اتاق بازرگانی ارومیه
دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه
دفتر امام جمعه ارومیه دفتر امام جمعه ارومیه
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی
پژوهشکده دریاچه ارومیه پژوهشکده دریاچه ارومیه
بیمه تعاون آذربایجان غربی بیمه تعاون آذربایجان غربی
بنیاد نخبگان آذربایجان غربی بنیاد نخبگان آذربایجان غربی
استانداری آذربایجان غربی استانداری آذربایجان غربی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی
مجوز واحد فناوری (سال 1397) مجوز واحد فناوری (سال 1397)
مجوز واحد فناوری (سال 1396) مجوز واحد فناوری (سال 1396)