دستاوردهای توسعه هوش موازی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت توسعه هوش موازی به شناسه ملی 10220078832 توسط شورای عالی انفورماتیک کشور رتبه بندی شده است و مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است

 

   

 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی

شرکت توسعه هوش موازی طبق قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار به منظور فعالیت های خود نسبت به دریافت مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی تحت شماره 175/ص آ/97 اقدام نموده است

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی
گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران

شرکت توسعه هوش موازی عضو حقوقی اولین انجمن علمی انفورماتیکی کشور می باشد.

گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران
گواهی دوره MSP مورد تایید QAL انگلستان

گواهی دوره مدیریت پروژه میکروسافت (MSP) از QAL انگلستان

گواهی مورد تایید QAL انگلستان