جهت استفاده از خدمات شرکت وارد حساب کاربری خود شوید.
دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه
شرکت توزیع برق آذربایجان غربی شرکت توزیع برق آذربایجان غربی
اتاق بازرگانی ارومیه اتاق بازرگانی ارومیه
نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی
دفتر امام جمعه ارومیه دفتر امام جمعه ارومیه
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
پژوهشکده دریاچه ارومیه پژوهشکده دریاچه ارومیه
بیمه تعاون آذربایجان غربی بیمه تعاون آذربایجان غربی
بنیاد نخبگان آذربایجان غربی بنیاد نخبگان آذربایجان غربی
استانداری آذربایجان غربی استانداری آذربایجان غربی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی
گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران
گواهی مورد تایید QAL انگلستان گواهی مورد تایید QAL انگلستان